top of page

מילת הקסם

ת ו ד ה כי תבוא הרב אליעזר שם-טוב אחד החיסונים הטובים ביותר למניעת חרדה ודיכאון מורכב ממילה אחת: תודה. מהו סוד הקסם המונח במילה "תודה"?...

bottom of page