top of page

מילת הקסם

ת ו ד ה


כי תבוא


הרב אליעזר שם-טוב


אחד החיסונים הטובים ביותר למניעת חרדה ודיכאון מורכב ממילה אחת: תודה.


מהו סוד הקסם המונח במילה "תודה"?


אמירת "תודה" מכילה בתוכה שני דברים: 1) קיבלתי משהו בעל ערך ממישהו; ו-2) שלא היה חייב לי כלום.


ומה הקשר לחרדה ודיכאון?


אחת הסיבות לחרדה היא החשש שדברים לא יסתדרו. כאשר אתה חש אסיר תודה על משהו שקיבלת, אתה מאשש את העובדה שאתה לא יצור בודד. כדי שדברים יסתדרו, אתה לא צריך לקחת בחשבון רק את היכולות שלך; היו אנשים אחרים בעבר שליוו אותך ואתה יכול לצפות, מהם או ממישהו אחר שיופיע, שיעזרו לך גם בעתיד.


עוד אחת מהסיבות לדיכאון היא תחושת חוסר אהבה וחוסר הערכה. כשאתה אומר תודה, אתה מאשר שקיבלת משהו ממישהו שאוהב ומעריך אותך. עוזר לך לאהוב את עצמך יותר.


בפרשת השבוע, כי תבוא [1], אנו קוראים על המקום החשוב שיש להכרת הטוב ביהדות. הפרשה פותחת בחובה שיש לנו להביא את פירות הביכורים, הראשונים לצמוח בשדותינו "אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך לשכן שמו שם" [2] (בסופו של דבר, ירושלים) על מנת להודות להקב"ה על השפע שבו בירך את השקעותינו ומאמצינו החקלאיים.


אבל יש פה פרט מעניין שכדאי לשים אליו לב:


כשנכנס העם היהודי לארץ כנען בהנהגתו של יהושע, לקח להם שבע שנים לכבוש אותה ועוד שבע שנים לחלק אותה בין שנים עשר שבטי ישראל. רש"י מציין שחובת הבאת פירות הביכורים, החלה רק כשהאחרון שבהם קיבל את חלקת הקרקע שלו בחלוקה.


מדוע היה כל אחד מהם, גם זה שקיבל את חלקו בתחילת החלוקה, להמתין שבע שנים (עד שהאחרון שבהם יקבל את חלקו) כדי שיוכל להביא את ביכורי שדהו כהבעת תודה ושמחה על הצלחתו?


הרבי זי"ע מסביר שיש כאן מסר חשוב מאוד. עד שהיהודי האחרון ברשימה קיבל את נחלתו, לא יכולה להיות שמחה מלאה, גם לא לראשון שכבר מזמן קיבל את שלו. כולנו תלויים ומעורבים זה בזה, ואיננו יכולים לחגוג באופן מלא כל עוד יש מי שלא נמצא בעמדה לחגוג.


בנוסף לשיעור הגדול הטמון כאן על סולידריות ואחריות חברתית, יש כאן גם כלי לסיוע במאבק במצוקה ובדיכאון. דרך טובה להשיג אושר אישי מלא היא לדאוג לאושרם של אחרים. על מנת להרגיש יותר שמחה וסיפוק מההישגים האישיים, עזור לאחרים לממש את שלהם.


מוקדש לכבוד יום השנה של סבתי מנוחה וויטקא בת הרה"ח חיים צבי ע"ה, אשת הרה"ח אליעזר גרשון הי"ד לזרוב. ט"ו באלול תשס"ח.


———————————————

  1. דברים כו:א-כט:ח

  2. שם כו:ב


Comments


bottom of page