top of page

לו הי' לי...
בראשית


הרב אליעזר ג. שם - טוב


האם אי פעם חשבת: "לו רק היה לי דבר זה, או שהייתי במצב כזה או שלא הייתי בסיטואציה בה אני נמצא, או אז הייתי באמת שמח..."?


האמת שזה בדרך כלל חשיבה שגויה. השמחה אינה תלויה במה שיש או אין לנו, אלא באופן שבו אנו תופסים את מה שיש או אין לנו.


בפרשת השבוע, בראשית [1], אנו קוראים על בריאת העולם ואיך בסיומו, ביום הששי, נבראו אדם וחוה. איזו דוגמה טובה יותר מאדם וחווה שעכשיו נבראו וחיים בגן העדן? היה חסר להם משהו? בוודאי שלא. כל העולם היה בהישג ידם, כפשוטו. ובכל זאת הם הצליחו לסבך את עצמם. היה רק עץ אחד שאת פירותיו הקב"ה אסר עליהם לאכול והם לא יכלו לעמוד בפיתוי! ולא סתם, לפי דעתו של רבי מאיר בתלמוד [2] העץ המדובר היה עץ הגפן ועליהם היה להתנזר מהיין רק שעות ספורות עד כניסת השבת ואז, בליל שבת, לעשות קידוש על היין וזהו, להיכנס לעולם שכולו שבת.


למה הם לא יכלו להתנגד לדחף הזה?


טבע האדם הוא לרצות בדיוק את מה שאין לו, ולא להעריך את מה שכן יש לו.


זה נראה לא ייאמן — למרות שזה קורה לעתים די קרובות — אבל כאשר ה' גער באדם על שאכל מהעץ, מה ההוא עשה? הוא האשים את "האשה אשר נתתה עמדי"[3], שזה אשמה שלה שכן היא זו שנתנה לו לאכול מהעץ. איזה כפוי טובה! הקב"ה נתן לו אישה כי ראה כמה קשה לו להיות לבד, ובמקום להעריך את האוצר שהיה לו, הוא מאשים אותה [4] בכך שהוא לא יכל להתגבר על הרצון לקבל את הדבר היחיד בעולם שלא היה לו..


במענה למישהי שהתלוננה על חיי', כותב לה הרבי, זי"ע, בין השאר:


"בעולמנו זה הכל מעורב טוב ורע, ועל האדם לבחור מה להדגיש ובמה להתבונן, ובמה להתענין, כי בחיי כל או"א שני דרכים ישנם, לראות את הטוב הסובב אותו או וכו' ואם בכאו"א הדברים אמורים עאכו"כ בבני ובנות ישראל, המאמינים אמונה מוחלטית בנצחיות הנפש, ז.א. נצחיות הרוחניות, ז.א. נצחון הטוב נצחון בהחלט, שהרי אי אפשר שדבר חולף ועובר שלא ינוצח בהחלט ע"י הקים והנצחי, שהרי אין גם ערך ביניהם.


"והרי מאלפנו סיפור חז"ל, אשר אדם הראשון, עוד קודם הגירוש בהיותו בגן עדן, התאונן על עניניו, וקראוהו כפוי טובה,ובבני ובנות ישראל, שנמצאו במחנות ההסגר של האשכנזים ימ"ש ובתקופה הכי איומה ר"ל, ברכו ברכת השחר וכו' הודאה וברכה לבורא עולם ומנהיגו, והרי סו"ס כאו"א הוא בין הקצוות האמורים.


"[...] והנקודה — אשר אופן וסוג חיי האדם, אם חיים מלאים שביעת רצון ותוכן, או בקו ההפכי, תלוי במדה חשובה וגדולה — ברצון האדם, המושל בראית עין שכלו להסתכל לצד ימין או לצד שמאל." [5]


יש ביכלתנו האפשרות להתאונן אפילו בהיותנו בגן עדן כמו גם להודות לה' על כל מה שנותן לנו אפילו בהיותנו בגיהנם של מחנה ריכוז גרמני.

אחד מעוזריו האישיים של הרבי, הרב בערל יוניק, ע"ה, סיפר כיצד הרבי אמר לו פעם: "עבדתי על עצמי לראות את הדברים תמיד באור חיובי; אחרת, לא הייתי מסוגל לשרוד.[6]" מי שמכיר משהו מסיפור חייו הפרטיים של הרבי ובני משפחתו, וחושב על אלפי המכתבים שקיבל הרבי מדי יום ביומו, רובם מאנשים המשתפים את הרבי בעתות משבר וצרה, ניתן להעריך שהשגת פרספקטיבה כזו היא הישג לא קטן...


המסר שלנו השבוע הוא: האם נסיבות חייך טובות או רעות ללא קשר לאופן שבו אתה מסתכל עליהן, או שהן דוקא תוצאה של המבט שלנו? האם הרגשת אושר היא תוצאה מעובדות מסוימות או בלתי תלוי' בהן?


—————————

  1. בראשית א,א - ו,ח.

  2. ברכות, מ, ע"א.

  3. בראשית ג,יב.

  4. עבודה זרה ה,ב.

  5. אגרות קודש ח"כ, ע' מא. ראה גם בראשית ב, יח ובפירוש רש"י שם. תלמוד בבלי, עבודה זרה ה, ב.

  6. צוטט ע"י הרב מ"מ שיחי' קלמנסון בהקדמתו לספרו Positivity Bias.

留言


bottom of page