top of page

הבעיה היא בי או שלי?
פרשת משפטים


הרב אליעזר שם-טוב


בין הטיעונים המשכנעים ביותר שאנו אומרים לעצמנו ובכך גורמים לחרדה ודיכאון הם: "אני לא בסדר" ו"אני לא יכול לשנות".


בדרך כלל אמירות "הגיונות" אלו נתמכות על ידי "הוכחה בלתי ניתנת להפרכה":

  1. נולדתי עם הטבע הזה (לאכול הרבה, לישון הרבה, להילחץ מכל דבר וכדומה);

  2. אני לא יכול לשלוט בדחפים שלי (לכעוס, לקנא וכו');

  3. לא משנה מה אעשה, אני בסופו של דבר לא באמת רלוונטי;

  4. המגבלות שאחרים קובעים לי לא נותן לי לבטא את השאיפות האישיות שלי.

איך מתגברים על זה?


בפרשת השבוע, משפטים [1], אנו קוראים שישנם ארבע סוגים של נזקים שאדם אחראי עליהם. כל אחד מכונה בשם כללי והוא האב-טיפוס של אותו סוג ההיזק, הלא הם: "השור", "הבור", "אדם" ו"אש".


הרעיון הוא שישנם סוגים שונים של נזקים שהאדם חייב באחריותם: 1) כאשר רכושו של האדם עושה נזק באופן אקטיבי ("שור"); 2) כאשר חפצו של אדם או תוצאה מפעולתו מונחת ברשות הרבים וגורם נזק באופן פסיבי ("בור"); 3) כאשר האדם בעצמו עושה נזק מכוון ("מבעה"); ו-4) כאשר אש שהדליק מישהו ברכושו יוצאת משליטה ופוגעת ברכושם של אחרים ("הבער"). כל אחד מאבות-הטיפוס הללו מחייב את האדם ברמה מסוימת של אחריות שבו הוא חייב לשלם לניזק.


הרבי זי"ע מסביר כיצד, מלבד ההשלכות הפיזיות של ההיזקים הללו, יש בהם גם מימד רוחני: ישנם ארבעה תירוצים שאנו בדרך כלל נותנים כדי להצדיק את התנהגותנו הלא-בריאה. התורה לא רק מעמידנו על טעותנו ע"י ההגדרות הנ"ל, אלא אף מדריכנו איך לטפל בהם.


לא כאן המקום להיכנס להיבט ההלכתי השייך לפן הנזק הפיזי של ה"ארבעה אבות"[2]. נתמקד בהזדמנות זו בכלים שהם נותנים לנו להתמודדות עם טיעונים הגורמים לחרדה ודיכאון ובכך גורמים לנו נזק:


טבע האדם הוא להתנצל ולומר שאין דבר שהוא או היא יכולים לעשות כדי לשנות הנהגה מסוימת. בדרך כלל משתמשים בא' מארבע הטיעונים שהזכרנו למעלה.


מבלי להיכנס לניתוח של כל אחד מהטיעונים הללו והסיבות מדוע הם לא צודקים, ישנו "כלי" כללי שעמו נוכל להתמודד עם כל טענה שלא תהי', והוא:


אל תגדיר את זהותך לפי הבעיות והאתגרים האישיים שיש לך.


להיות עצלן אינו שם נרדף לנטייה לעצלנות; להיות עצוב זה לא אותו דבר כמו מי שיש לו נטייה להיות עצוב. זה הבדל של יום ולילה.


אם אדם הוא מחשיב את עצמו לעצלן, לדוגמא, מה עושה עצלן? יושן כל היום! הרי זה מהותו ואי אפשר לשנות מהות.


אבל מי שמסתכל על עצמו כמי שאינו מוגדר לפי הנטיות השליליות שלו אלא שיש לו נטייה שלילית, הרי זה לא מגדיר אותו אלא האתגר שלו. אמנם ייתכן שיהיה לו קשה להתגבר עליה אבל זה כלל לא בלתי אפשרי.


למען האמת, ייתכן מאוד שהחסרון שאתה מזהה בטבע שלך הוא האתגר החשוב ביותר בחייך; שכן דרך ההתגברות עליו תוכל לבטא את הפוטנציאל החשוב והעמוק ביותר שיש לך ולא היית מגיע אליו אחרת.

כך ברא אותנו בורא העולם. הוא נתן לנו אתגרים והעניק לנו גם את הכחות הנצרכים כדי להצליח להתגבר עליהם. וזה בסופו של דבר לטובתינו, כי יש סיפוק מיוחד כאשר מצליחים להתגבר על הקשיים.


אם אתה רוצה לדעת מה המשימה העיקרית שלך בחיים, תסתכל על האתגר הגדול ביותר שיש שלך. ההישג הכי גדול בחיים הוא כשאתה מביס את היריב הכי חזק שאפשר, והיריב הכי חזק שלך…. זה אתה ומאזור הנוחות שלך.


__________________________

  1. שמות כא, ב – כד, יח.

  2. ראה בארוכה במסכת בבא קמא.

Comentarios


bottom of page