top of page

איזה צבע זה 2+2?ואתחנן


הרב אליעזר ג. שם טוב


אחד הגורמים לתסכול (שמוביל לחרדה ולמצוקה), הוא כאשר לא ניתן למצוא תשובות לשאלות חשובות.

הכי מתסכל הוא כשלא ניתן להגיע אל תשובה מפני שהשאלה עצמה פגומה. כיצד יהיה ניתן למצוא תשובה

לשאלה שאינה לגיטימית?


חישבו על הכותרת: "מה הצבע של 2+2?"; איך ניתן לענות על כזו שאלה שאינה מתחילה כלל?


לפני ניסיון לענות על שאלה כל שהיא – אישית או של מישהו אחר - חשוב להעריך את נכונותה של השאלה ואת המבנה שלה; אחרת נעסוק בלא יותר מאשר לעיסת רוח.


אם המורה שואל את התלמיד מדוע הוא נעדר מהלימודים ביום האתמול, והוא עונה שהוא היה במיטה עם חום, זו תשובה נכונה לשאלה לגיטימית. אבל יש תרחיש נוסף: כשנשאל על היעדרותו מהכיתה והתלמיד משיב שהוא כן היה בכיתה והמורה פשוט לא ראה אותו. במקרה זה, זה לא שהתלמיד ענה על שאלה נכונה, אלא גילה שהשאלה עצמה היא חסרת בסיס. הוא לא נתן תשובה אלא הוכיח שהשאלה לא מבוססת, לא לגיטימית ולא ראויה לתשובה. מענה על שאלה אינו זהה להפרכתה וערעור על קיומה.


בפרשת השבוע, ואתחנן [1], אנו קוראים, בין נושאים רבים וחשובים, על הבן "החכם" [2], אחד מארבעת סוגי הבנים אב-טיפוס עליהם מספרת התורה ועליהם אנו מדברים בליל הסדר: חכם, רשע [3] , תם [4] ושאינו יודע לשאול [5] .


כל אחד מהם ושאלתו הספציפית מוזכרים בתורה. בההגדה של פסח אנו מודרכים כיצד להגיב לכל אחד לפי שאלתו ודאגתו הספציפית.


זה הכלל: לפני שנשקול תשובה לשאלה, עלינו להבין את המניע מאחוריה. עלינו לענות לשואל עצמו ולא (רק) לשאלה כמציאות בפני עצמה. יש שאלות שיש להן תשובות ויש שאלות שאין להן תשובות. לשאלה הנשאלת על מנת להבין עשויה להיות תשובה; לשאלה שנשאלה כי אדם לא רוצה לדעת, אין תשובה.


ישנן שאלות שה"תשובה" היחידה שלהן היא זו שמדגימה את הפגמים הפנימיים שבהם; שהם מבוססים על

הנחות יסוד שגויות ואין בהן שום היגיון.


הבן ש"אינו יודע לשאול" אינו מתייחס בהכרח לאדם בור במונחים של יהדות; יכול להיות אדם אינטליגנטי מאוד שלמד הרבה ומבין המון, הוא רוצה לדעת עוד ועוד ולכן שואל שאלות רבות, אבל הוא "לא יודע לשאול". הוא שוגה בניסוח השאלות שהוא שואל בניסיונו להבין טוב יותר את החיים, מקורם ומטרתם והדרך הטובה ביותר לעזור לו היא ללמד אותו כיצד לשאול.


חשוב להיות מודעים לכך גם בעת ניסוח השאלות שלנו וגם כאשר מנסים לעזור לאחרים למצוא תשובות

לשאלותיהם הם. תחילה עלינו לברר את הסיבה לשאלה ואת ההיגיון הפנימי שלה.


לסיום, ברצוני לחלוק תשובה שהרבי זי"ע – נתן לאישה צעירה שהייתה במצוקה רבה מפני שנשאלה שאלות רבות אודות היהדות, התורה והמצוות (תרגום חופשי):


"ברור שלא צריכה להיות מדוכאת מזה, שכן גם אנשים מבוגרים שמקדישים את כל חייהם ללימוד התורה אינם יכולים לענות על כל השאלות. האם זה פלא שאדם נברא אינו יכול להבין עד הסוף את חכמת הקב"ה כפי שמתגלה בתורתו?! ודאי שאין זה צריך להשפיע כלל על קיום מצוות.


אם נחשוב על זה, נבין שרוב האנשים ששואלים את השאלות אינם עושים זאת מתוך חיפוש אחר האמת, אלא על ידי רצונם להצדיק (לאחרים וגם למצפונם) את נטישת הדרך של חיי הוריהם ואבותיהם. ביניהם היו מי שמסרו את נפשם למען היהדות, ובכל זאת, הם, השואלים, נטשו את עול התורה והמצוות למען חיים גשמיים נוחים יותר."


המסר של השבוע הזה הוא: "שאלת חכם חצי תשובה" [6]. לפני שאנו הולכים לחפש תשובה, נוודא שהשאלה היא אכן שאלה ולא סתם "תירוץ".


—————————————

1. דברים ג, כג – ז, יא.

2. דברים ו, כ.

3. שמות יב, כו.

4. שמות יג, יד.

5. שמות יג, ח.

6. מגדל עוז, הלכות תשובה פרק ה.

Comments


bottom of page